نویسنده = شاهرخ پوربیرانوند
تعداد مقالات: 10

1 بررسی پیش‌نشانگری زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ژئومغناطیس در یونان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (861.6 K)

2 بررسی رکورد‌های مغناطیسی مربوط به زلزله 26 اکتبر 2016 ایتالیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

3 Implementation of a regional velocity model in Seiscomp3 System for Iran
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

4 بررسی پیش نشانگرهای زلزله 26 نوامبر 2019 آلبانی با استفاده از داده های ژئومغناطیسی
فاطمه بابایی ایوریق* ، شاهرخ پوربیرانوند، رامین موقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.04 K)

5 بررسی پیش نشانگرهای ژئومغناطیسی مربوط به زلزله 20/07/2017 یونان
شاهرخ پوربیرانوند* ، فرحناز منصوری قوام آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (542.71 K)

6 مطالعه داده‌های ژئومغناطیسی مربوط به زلزله ژاپن(2019/06/18)
امین اقایی* ، رامین موقری، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (680.17 K)

7 بررسی داده‌های ژئومغناطیس به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه 5 سپتامبر 2018 (MW = 6.6) و زمین‌لرزه 20 آگوست 2016 (MW = 6.0) ژاپن
حمیده طاهری نیا* ، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (631.68 K)

8 بررسی رکوردهای مغناطیسی مربوط به زمین لرزۀ 24 می 2014 یونان
نسرین پور شعبانی* ، محمدرضا نخله، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.98 K)

9 بررسی پیش‌نشانگرهای ژئومغناطیس زلزله 25 اکتبر 2018 یونان با بزرگای Mw 6.8
امیر فراقی وایقان* ، شاهرخ پوربیرانوند، رامین موقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (430.93 K)

10 بررسی پتانسیل لرزه ای تاقدیس با مدل تنش ژئودینامیکی در یامچی اردبیل
شهریار ندر محمدی مقدم* ، محمد خلج، شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.57 K)