نویسنده = اسکویی، بهروز مغناطیس
تعداد مقالات: 10

1 تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده
محمد علیپورنصر*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2 MB)

2 بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس
حسینعلی قاری؛ اسکویی، بهروز مغناطیس*؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.54 K)

3 وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی
مهدی محمدی ویژه*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی؛ توماس کالچوئر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies
اسکویی، بهروز مغناطیس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.38 K)

5 Improving the Total Variation De-noising algorithm in GPR noise reduction
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ علیرضا گودرزی؛ اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.49 K)

6 Joint interpretation Versus joint inversion of DC resistivity and magnetometry data
رامین ورفی‌نژاد*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.18 K)

7 معکوس‌سازی شبه‌سه‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس با منظم‌سازی سه‌بعدی
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.71 K)

8 بررسی اثرات خطای ارتفاع پرواز در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه‌-فرکانس
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.53 K)

9 Analyzing of the advantages of the MM algorithm in increasing the temporal resolution of GPR data
اصغر آزادی*؛ صادق مقدم؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ علیرضا گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.47 K)

10 Comparing resistivity models from 1D, pseudo-2D and pseudo-3D Occam’s inversion of FHEM data
حسینعلی قاری*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ مهرداد باستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.17 K)