کلیدواژه ها = زلزله
تعداد مقالات: 15

1 بررسی دگرگونی های زمین شناسی، سایزموتکتونیک و ژئوتکنیک لرزه ای موجود در منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ اردیبهشت سال 1309 سلماس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (781.68 K)

2 تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

3 پایش داده‌های سطح آب‌زیرزمینی به عنوان پیش‌نمایانگر زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.79 K)

4 همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

5 تحلیل خطر زلزله به روش‌های تعیینی و احتمالاتی و تعیین بیشینه شتاب و بزرگا ناشی از گسل‌های اصلی مسبب زلزله در سایت ایوان‌غرب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

6 بررسی چند جانبه زمین لرزه ازگله کرمانشاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.82 MB)

7 توسعه روش هیبیریدی MO_WDT و AR برای تشخیص اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S
محمد شکری کاوه؛ نسیم کرمزاده؛ جوان دلویی، غلام زلزله*
مشاهده مقاله

8 بررسی پویایی زمینساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی
مهشید فدعمی؛ شبیر اشکپور مطلق*؛ سعید زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409.61 K)

9 رهیافتی به پردازش امواج زمین‌لرزه با استفاده از تبدیل موجک
مریم وطن خواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.02 K)

10 برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راندگی زاگرس
سعید زارعی*؛ صدیقه مهدیپور؛ سید رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.87 K)

11 بررسی خطر پذیری و میزان آمادگی بیمارستان های تهران در برابر زلزله احتمالی(مطالعه موردی منطقه 1 و 4)
علی افشار*؛ محمد رضا قیطانچی
مشاهده مقاله

12 پایش تغییرات سرعت زلزله هجدک منطقه کرمان با استفاده از روش طیف متقابل پنجره متحرک و فاز_ وزنی
جمیل ربیع نژاد*؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.5 K)

13 بررسی پویایی زمین ساختی خوزستان به کمک تحلیل فرکتالی
مهشید فدعمی؛ شبیر اشکپور مطلق*؛ سعید زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

14 پیشنشانگرهای لرزه شناختی - پارامترهای لرزه خیزی
محمد امیری*؛ علی شاهسوند؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (482.37 K)

15 پرکردن گپ زمانی داده های زلزله با ترکیب روشهای تجزیه مد تجربی و تحلیل طیفی تکین
غزاله اسمعیلی خانسری*؛ علی غلامی؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.89 K)