کلیدواژه ها = زمین لرزه
تعداد مقالات: 11

1 برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

2 داده های جنبش نیرومند زمین از زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.89 MB)

3 برآورد رابطه تبدیلی شدت- شتاب برای محدوده ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (981.84 K)

4 به کارگیری نرم افزارهای متن باز در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی در منطقه شیراز
نیوشا مقدم اصلان پور*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.02 K)

5 بررسی پیش نشانگرهای ژئومغناطیسی مربوط به زلزله 20/07/2017 یونان
شاهرخ پوربیرانوند*؛ فرحناز منصوری قوام آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (542.71 K)

6 بررسی رکوردهای مغناطیسی مربوط به زمین لرزۀ 24 می 2014 یونان
نسرین پور شعبانی*؛ محمدرضا نخله؛ شاهرخ پوربیرانوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.98 K)

7 بررسی لرزه خیزی ناحیه کپه داغ بااستفاده از پارامتر لرزه خیزی (b)
هرمز فاندر*؛ مهرداد مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.6 K)

8 تغییرات میدان مغناطیسی قبل و بعد زمین لرزه در داده های ماهواره های swarm
همایون علیمرادی*؛ حبیب رحیمی؛ محسن اویسی موخر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.12 K)

9 اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت زمین‌لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)
ح. امینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.88 K)

10 براورد خطر زلزله به روش قطعی در منطقه گناباد
مهدی نوری دلویی*؛ قیطانچی، محمد رضا زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (305.71 K)

11 توموگرافی سه بعدی امواج سطحی با تعداد پارامترهای نامعین با استفاده از داده های زمین لرزه و نوفه های محیطی در البرز مرکزی
فائزه *شیرمحمدی*؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.47 K)