نویسنده = حبیب رحیمی
تعداد مقالات: 17

1 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

2 شبیه‌سازی‏ حوزه نزدیک حرکات نیرومند زمین‌لرزه بم با استفاده از تابع گرین ترکیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (845.15 K)

3 شبیه سازی جنبش نیرومند زمین لرزه بم به روش کاتوره ای گسل محدود زلزله شناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.42 K)

4 ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

5 امکان سنجی پایش پیش‌نشانگرهای زمینلرزه در ایران
حبیب رحیمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.61 K)

6 ساختار سرعت موج برشی پوسته ای کم عمق در زون زاگرس با استفاده از توموگرافی امواج ریلی
تقی شیرزاد*؛ شقایق وحیدروش؛ یمینی فرد، فرزام زلزله؛ مجتبی نقوی؛ رحیمی، حبیب زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.21 K)

7 ردیابی زیرسطحی گسل پردیسان در مرکز شهر تهران با استفاده از پردازش ارتعاشات محیطی به روش نسبت طیفی مولفه افقی به قائم
آریا ابوعلی*؛ حبیب رحیمی؛ محمد فروتن؛ احمد زارعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.77 K)

8 ساختار سه بعدی دمایی گوشته فوقانی در شمال غرب ایران
غلام رضا مرتضی نژاد*؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.63 K)

9 پایش تغییرات سرعت زلزله هجدک منطقه کرمان با استفاده از روش طیف متقابل پنجره متحرک و فاز_ وزنی
جمیل ربیع نژاد*؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.5 K)

10 تحلیل خطر احتمالاتی جابه جایی ناشی از گسل شمال تبریز
محمدرضا حسینی*؛ حبیب رحیمی؛ جواد شیخیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.85 K)

11 ردیابی ناهمگنی های زیرسطحی پیرامون برج میلاد تهران با روش طنین سنجی خردلرزه ای
آریا ابوعلی*؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ محمد فروتن؛ احمد زارعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (708.84 K)

12 تغییرات میدان مغناطیسی قبل و بعد زمین لرزه در داده های ماهواره های swarm
همایون علیمرادی*؛ حبیب رحیمی؛ محسن اویسی موخر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.12 K)

13 بکارگیری نوفه‌های لرزه‌ای فرکانس پایین در شناسایی ساختارهای زمین شناسی، گسل‌ها و مخازن هیدروکربنی
رحیمی، حبیب زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

14 بررسی تغییرات در روند تعداد تجمعی ناهنجاری‌های مغناطیسی قبل و بعد از زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای
همایون علیمرادی خمارتاجی*؛ حبیب رحیمی؛ محسن اویسی مؤخر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.29 K)

15 پیشنشانگرهای لرزه شناختی - پارامترهای لرزه خیزی
محمد امیری*؛ علی شاهسوند؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (482.37 K)

16 پرکردن گپ زمانی داده های زلزله با ترکیب روشهای تجزیه مد تجربی و تحلیل طیفی تکین
غزاله اسمعیلی خانسری*؛ علی غلامی؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.89 K)

17 برآورد خطر زمین لرزه و پهنه بندی لرزه ای در گستره تهران
علی شاهسوند*؛ محمد امیری؛ حبیب رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.36 K)