کلیدواژه ها = وارون سازی
تعداد مقالات: 15

1 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
جمال الدین بنی عامریان*؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

3 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
محسن خدابخشی*؛ محمدکاظم حفیظی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان
محمد فیلبندی کشکولی*؛ محمد فرزامیان؛ جوانا آلوز ریبیرو؛ Fernando A. Monteiro Santos
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

5 بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان
فاطمه ارمونتن*؛ رضاپور ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

6 کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی
ابوالفضل کمیزی*؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.41 K)

7 تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی
اسماعیل دهقان*؛ مجید نبی بیدهندی
مشاهده مقاله

8 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی*؛ رامین نیک روز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

9 مدلسازی همبستگی متقابل داده های گراویمتری معدن شواز، یزد، ایران
ایمان احمدی*؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

10 تخمین چگالی از نشانگرهای لرزه ای توسط شبکه عصبی و الگوریتم کلونی مورچه
میلاد سعیدفر*؛ علی کدخدایی؛ رامین نیک روز؛ حسین ادراکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.22 K)

11 تخمین اشباع سیالات با استفاده از نشانگرهای لرزه در میدان نفتی هندیجان
حسین ادراکی*؛ میلاد سعیدفر؛ رامین نیکروز؛ علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (608.84 K)

12 وارون‏سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد روش بر روی سه نمونه داده واقعی
سوسن سودمند نیری*؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.51 K)

13 مطالعه ژئوالکتریک یک بعدی و دو بعدی برای اکتشاف آب
مهتاب خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.11 K)

14 ارزیابی کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی با استفاده از روش های وارون سازی لرزه ای
نبی الله امیری مطلق*؛ علی چهرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (942.23 K)

15 تفکیک بخشهای شیلی در مخازن آواری با تحلیل داده های لرزه‌ای و ضرایب لامه
علی میثاقی*؛ وحید کاملی نیا؛ سید محسن سید علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.98 K)