کلیدواژه ها = وارون سازی
تعداد مقالات: 19

1 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

3 وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

5 بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

6 کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.41 K)

7 تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی
اسماعیل دهقان* ، مجید نبی بیدهندی
مشاهده مقاله

8 کاربرد نسبت Vp/Vs در سرشت نمایی مخزن با استفاده از تخمین سرعت موج برشی و آنالیز چندنشانگری
مسعود سراج امانی* ، رامین نیک روز، علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.96 K)

9 مدلسازی همبستگی متقابل داده های گراویمتری معدن شواز، یزد، ایران
ایمان احمدی* ، احمد قربانی، عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

10 تخمین چگالی از نشانگرهای لرزه ای توسط شبکه عصبی و الگوریتم کلونی مورچه
میلاد سعیدفر* ، علی کدخدایی، رامین نیک روز، حسین ادراکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.22 K)

11 تخمین اشباع سیالات با استفاده از نشانگرهای لرزه در میدان نفتی هندیجان
حسین ادراکی* ، میلاد سعیدفر، رامین نیکروز، علی کدخدائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (608.84 K)

12 وارون‏سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد روش بر روی سه نمونه داده واقعی
سوسن سودمند نیری* ، سعید وطن خواه، وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (410.51 K)

13 مطالعه ژئوالکتریک یک بعدی و دو بعدی برای اکتشاف آب
مهتاب خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.11 K)

14 ارزیابی کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی با استفاده از روش های وارون سازی لرزه ای
نبی الله امیری مطلق* ، علی چهرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (942.23 K)

15 تفکیک بخشهای شیلی در مخازن آواری با تحلیل داده های لرزه‌ای و ضرایب لامه
علی میثاقی* ، وحید کاملی نیا، سید محسن سید علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.98 K)

16 وارون سازی داده‌های ژئوئید و توپوگرافی برای به دست آوردن مرز موهو و لیتوسفر – مطالعه موردی کپه داغ
حسام کرمی* ، سید هانی متولی عنبران، سید جاسر متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

17 تخمین پارامتر شکنندگی سنگ با استفاده از وارون سازی لرزه ای پیش از برانبارش
امیدرضا سلمیان* ، هادی مهدوی بصیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.19 K)

18 شناسایی کانی زایی مس و آهن به روش قطبش القائی و مقاومت ویژه الکتریکی در شرق استان خراسان جنوبی
مهشید ابطحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.19 K)

19 محاسبه سازوکار زمین‏لرزه‎های البرز با استفاده از وارون‏سازی تانسور ممان
کامبیز پیری زاوله، غلام رضا مرتضی نژاد* ، عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله