کلیدواژه ها = گسل
تعداد مقالات: 17

1 مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

2 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

3 توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

4 شناسایی اثرات شلیک تحتانی برروی مقاطع سه بعدی لرزه ای دریایی با استفاده از نشانگر لرزه ای Ant tracking
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.83 MB)

5 تحلیل خطر زلزله به روش‌های تعیینی و احتمالاتی و تعیین بیشینه شتاب و بزرگا ناشی از گسل‌های اصلی مسبب زلزله در سایت ایوان‌غرب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

6 اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (962.97 K)

7 شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

8 بررسی خطر زمین لرزه شهرستان ساری مطالعه موردی مرکز آموزش فنی و حر فه ای خواهران ساری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

9 پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست-7 (جنوب سراب)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

10 استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ مهرداد سلیمانی منفرد*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله

11 برآورد ضرایب لرزه‌خیزی محدوده 100 کیلومتری زلزله ترکمانچای
نگار سودمند*؛ حسانه محمدی؛ ، محمد رضا قیطانچی؛ نگار سودمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.46 K)

12 تحلیل خطر سد درودزن و منطقه پاسارگاد واقع در استان فارس
زهره سادات ریاضی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.83 K)

13 مقایسه اطلاعات لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی در تشخیص گسل‌ها (میدان آغاجاری)
علی کریم نژاد*؛ رامین نیک روز؛ ایرج عبدالهی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.58 MB)

14 استخراج خطواره‌های زمین‌شناسی کمربند ماگمایی ترود_چاه شیرین با استفاده از داده-های سنجش از دور
زهره مرادی*؛ مهدی ملکی؛ ماریه شیوا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (921.83 K)

15 مدل سازی گسل ها و شکستگی ها از روی داده های لرزه ای با استفاده از الگوریتم ردیاب مورچه
مجید باقری*؛ شهریار اسدی؛ مهدی تلخاب لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.98 K)

16 مطالعات مغناطیس سنجی محدوده باخله کامیاران جهت شناسایی کانسار آهن
شمس الدین اسماعیلی*؛ مسعود عباسی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (866.71 K)

17 پیش بینی یک گسل در وسط زمین با استفاده از آرایش شلمبرژه در ماهیدشت،کرمانشاه
محمد عباسی*؛ آذین آهی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.06 K)