کلیدواژه ها = لرزه خیزی
تعداد مقالات: 7

1 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
قایمقامیان، محمدرضا زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
سید ناصر هاشمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

3 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
محمدرضا جمال ریحانی*؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)

4 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
سید ناصر هاشمی*؛ فهیمه کولیوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)

5 بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
علی ابراهیمی؛ شبیر اشکپور مطلق*؛ سید رضا منصوری؛ سعید زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.02 K)

6 روشهای مختلف حذف رویدادهای وابسته از زمینلرزه‌های ایران و تأثیر آن در پارامترهای لرزه‌خیزی زاگرس
سید حسن موسوی بفروئی*؛ سید هادی دهقان منشادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.54 K)

7 بررسی لرزه خیزی ناحیه کپه داغ بااستفاده از پارامتر لرزه خیزی (b)
هرمز فاندر*؛ مهرداد مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.6 K)