تعداد مقالات: 933

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

2 ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (825.59 K)

3 بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

4 بهبود مدل فیزیک سنگی هرتز-میندلین در یکی از مخازن ماسه سنگی خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.27 K)

5 ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

6 بدست اوردن رخساره مخزنی باداده ی لرزه ای وشبکه عصبی مصنوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

7 کاربرد داده‌های پیوسته در تشخیص لایه‌بندی زیر ایستگاهی در پهنه ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.19 K)

8 مدلسازی عددی و مطالعه مبدانی سونامی اسفندماه ۱۳۹۵ بندر دیر در خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.69 MB)

9 تغییرات زمانی ضریب Q قبل و بعد از وقوع زلزله اهر-ورزقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

10 تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B−Δ شمال غرب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

11 بررسی فراوانی تاشدگی‌ وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا با استفاده از داده‌های ERA-interim در دوره 2011 تا 2015
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

12 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

13 بررسی ارتباط ازون کلی جو و دمای وردسپهر و پوشن سپهر جو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.96 K)

14 مقایسه و بررسی کاربرد تصاویر لندست 7 و 8 به منظور اکتشاف کرومیت در محدوده افیولیت فرومد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

15 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

16 تعیین پارامترهای شکستگی‌ها از داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

17 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

18 بررسی یکپارچگی پوش سنگ در تزریق زیر زمینی کربن دی اکسید در سازند آسماری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.1 K)

19 بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.08 MB)

20 وارون سازی تصادفی لرزه ای و بازیابی لایه نازک در یک میدان نفتی خلیج فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

21 وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

22 افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

23 شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

24 عملکرد روش‌های EMD، EEMD و CEEMD در تضعیف نوفه‌های تصادفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.18 K)

25 شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.46 K)