تعداد مقالات: 913

226 به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

227 بررسی جنس کانی های رسی در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از داده های چاه پیمایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

228 پتانسیل یابی آب های زیرزمینی کارستی با استفاده از سنجش از دور و GIS، نورآباد لرستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.68 K)

229 کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.11 K)

230 تحلیل سیستم نگهداری تونل دوقلو مترو اصفهان با استفاده از مدلسازی Plaxis
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.87 MB)

231 بررسی ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسل آستانه (البرز شرقی)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (690.39 K)

232 بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از آنالیزهای مکانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.2 K)

233 اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)

234 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

235 شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

236 همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

237 Developing new tool for soil salinity assessment in semi-arid areas
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.02 MB)

238 بررسی خورندگی خاک در محدوده کارخانه آندسازی اراک با استفاده از داده‌های مقاومت‌سنجی الکتریکی صحرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

239 ضرورت بازنگری دوره ای در ارزیابیهای خطر لرزهای مطالعه موردی: سد حاجی آباد قائن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

240 بررسی رکورد‌های مغناطیسی مربوط به زلزله 26 اکتبر 2016 ایتالیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

241 مدل‌سازی داده‌های گرانی و مغناطیس در تعیین مرز لایه با استفاده از بهینه-سازی چند‌هدفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

242 بررسی اختلاف زمان گردش واقعی وحقیقی انتقالی و وضعی ماه وزمین وتأثیر آن در پیدایش فصول و تغییرات شب و روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

243 پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی تاقدیس آسماری، جنوب شرق مسجدسلیمان، بوسیله‌ی GIS و ژئوالکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

244 بررسی و مقایسه ی روابط مختلف فیزیک سنگ به منظور محاسبه ی مدول خشک سنگ در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

245 تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

246 مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش بر روی سازند تبخیری گچساران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.53 MB)

247 شبیه‌سازی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی با استفاده از مدل WRF
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

248 مدل سازی ژئوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت ویژه اسکارنهای مس و آهن، مطالعه موردی کانسار اسکارن قلندر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.62 MB)

249 Additive versus multiplicative regularization with Sobolev space norm stabilizer: application to FWI
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

250 تخمین عمق کوری و جریان حرارتی استان زنجان جهت شناسایی مناطق مستعد منابع زمین‌گرمایی به کمک داده‌های مغناطیس هوابرد با قدرت تفکیک بالا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)